FR | ENG
Verkoop, verhuur en reparatie van radio apparatuur
English version

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HF Electronics kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HF Electronics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HF Electronics verstrekt of een e-mail hebt verstuurd. HF Electronics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam en BTW nummer
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM HF ELECTRONICS GEGEVENS NODIG HEEFT

HF Electronics verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HF Electronics uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit aankoop of service. Het grootste deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

HOE LANG HF Electronics GEGEVENS BEWAART

HF Electronics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van wettelijke verplichtingen (bvb. facturen) kunnen uw gegevens langer worden bewaard, tot 7 jaar na het laatste jaar waarin er transacties hebben plaats gevonden.

DELEN MET ANDEREN

HF Electronics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht voor commerciële doeleinden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van HF Electronics (www.hfelectronics.be | www.walkietalkie.be | www.yaesu.repair) worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De cookies op onze websites zijn uitsluitend functionele (session) cookies en geen tracking cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hfelectronics.be of telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren op 03/827.48.18 HF Electronics zal zo snel mogelijk, maar steeds binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HF Electronics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van HF Electronics maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De websites van HF Electronics zijn gehost bij Belgische en Nederlandse hosting bedrijven dewelke geen recht hebben om uw gegevens te bekijken/gebruiken. De databases zijn voldoende afgeschermd via paswoorden en niet rechtstreeks benaderbaar vanuit het internet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HF Electronics op via info@hfelectronics.be.

HF Electronics is als volgt te bereiken:

  • Op ons adres Mechelsesteenweg 276 te 2830 Willebroek
  • Telefonisch op +32 (0) 3 8274818
  • Via e-mail : info@hfelectronics.be
Versie 1.1 19/05/2018